Rules

 • Translate

  Catalan CA Czech CS Dutch NL English EN French FR German DE Italian IT Norwegian NO Polish PL Spanish ES

Hier onder het reglement t.b.v. Euronations 2019

Tevens als pdf te downloaden in het Nederlands.

1          Registratie

Aanmelden voor deelname aan Euronations 2019 gaat via https://www.brommercross.nl/euronations-2019/register-euronations-2019/

Inschrijving gaat open rond 28-02-2019

Inschrijfgeld Euronations 2019 € 80,–

2          Kleding

 • Kleding moet voldoende bescherming bieden.
 • Dragen van crosslaarzen.
 • Helm moet goedgekeurd zijn
 • Handschoenen verplicht.
 • Shirt met lange mouwen.
 • Aanbevolen worden: Knie- en elleboogbeschermers en een bodyprotector.
 • Helm camera’s zijn NIET toegestaan*
 • Het gebruik van Tear-Offs is NIET toegestaan**

* Alleen een camera die origineel is geproduceerd voor onboard gebruik op motorfietsen, is toegestaan. De camera moet op een plaats worden bevestigd waar het geen gevaar oplevert voor de deelnemer en-of derden. Dit ter beoordeling van de technisch official. De camera dient deugdelijk bevestigd te zijn met het bij de camera behorende bevestigingsmateriaal. Onboard helm camera’s zijn niet toegestaan.

** Met ingang van 1 januari 2010 is het namelijk verboden om bij de motorcross en supermoto crossbrillen te dragen met het tear off systeem. Je weet wel, dat zijn die wegwerpvizieren die je eraf gooit als je niets meer ziet. De Motocross Commissie heeft hiertoe besloten vanwege milieutechnische redenen.

3          Startnummers

 • G1  – 100 t/m 199                          
 • G2 – 200 t/m 299           
 • G3 –  1 t/m 99

4          Technische controle

 • Motoren dienen in een goede technische staat te verkeren.
 • De motor mag niet meer dan een cilinder hebben.
 • Tolerantie bij meten van Max. cilinder inhoud 1%
 • Het balhoofd, de achtervorklagers en de wiellagers mogen geen voelbare speling hebben.
 • Motoren dienen voorzien te zijn van opklapbare voetsteunen en er mogen geen uitstekende of scherpe delen aan de motor aanwezig zijn.
 • Koppeling en remhendels dienen aan het einde afgerond te zijn.
 • Tank, benzinekraan en motorblok dienen lek vrij te zijn
 • Motoren dienen minder dan 94 decibel te produceren, een hoger geluidsniveau is niet toegestaan. (KNMV Geluidsnormering motocross)
 • De motoren dienen voorzien te zijn van een juiste transponder.
 • De rijder is verantwoordelijk voor een goede zichtbaarheid van de rijnummers.
 • De rijder is verantwoordelijk voor het voldoen van de motor aan het reglement, bij twijfel is de rijder verantwoordelijk voor de bewijslast dat de motor voldoet.
 • Tijdens het verblijf in het rennerskwartier is het gebruik van een milieumat onder de motor verplicht
 • Een rijder die niet voldoet aan de geldende cilinderinhoud of die weigert mee te werken aan het controleren van de cilinderinhoud wordt gediskwalificeerd voor dat evenement en zijn tot dan toe behaalde punten voor het kampioenschap worden afgenomen.
 • Een rijder die niet voldoet aan de geldende inlaatoppervlak of die weigert mee te werken aan het controleren van het inlaatoppervlak wordt gediskwalificeerd voor dat evenement en zijn tot dan toe behaalde punten voor het kampioenschap worden afgenomen.

 

5          Klasse indeling (categorieën)

Zie categorieën

6          Informatie t.b.v. evenement

Volgt op de website: https://www.brommercross.nl/euronations-2019/

7          Parc fermé

Alle rijders komen samen in het parc fermé, naast de Paddock, 10 minuten vóór de start van de training/manche op de baan. Het parc fermé word 5 min voor aanvang gesloten.

In het parc fermé hebben, naast de piloten alleen helpers toegang als ze een polsbandje hebben. In het Pre-Park is het niet toegestaan ​​om te roken, alcohol te drinken, huisdieren te hebben en toegang te krijgen met open schoenen.

 

         Rijders per manche

Afhankelijk van het totaal aantal deelnemers zal er een indeling gemaakt worden met een maximaal 40/45 deelnemers per manche. 

9          Geldigheid wedstrijd

Om voor punten in aanmerking te komen dient men minstens twee derde van het aantal ronden van de winnaar gereden te hebben en gefinisht te zijn. (afgevlagd)

 

10       Algemeen gedrag

10.1 Eindbeslissing

 • In alle gevallen die zich tijdens de wedstrijd voordoen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. In bijzondere gevallen is het bestuur bevoegd af te wijken van het reglement.
 • Een beslissing hiertoe wordt voorafgaande aan de wedstrijd genomen en schriftelijk meegedeeld aan de leidingvoorzitter, die de wedstrijdleider hiervan op de hoogte stelt.
 • Deelname gebeurt op eigen risico. De deelnemer, mede verantwoordelijk ten opzichte van derden, zal de ONK Bromfietscross, de organisatoren, de officials en hun afgevaardigden en werknemers vrijwaren van alle kosten en declaraties die zijn ontstaan in verband met een claim van derden, en van enige verplichting aan derden.
 • De deelnemer is altijd verantwoordelijk voor het gedrag van de bij hem of bij zijn team behorende helpers en kan ook worden bestraft voor misdragingen van deze helpers.
 • Voor misdragingen van helpers van een team kunnen meerdere deelnemers uit dat team worden bestraft.
 • Men moet altijd de aanwijzingen van dienstdoende officials opvolgen.
 • Voor de deelname aan een wedstrijd is inschrijving noodzakelijk.
 • Deze inschrijving vind plaatst via www.brommercross.nl

10.2 Verantwoordelijkheid

 • Er word gereden met een KNMV Basis Sport Licentie 2019. Deze moet toonbaar zijn op de wedstrijddag, bij het niet kunnen tonen van een geldige licentie kan de betreffende club besluiten om de deelnemers niet toe te laten.
 • Onsportief gedrag en het niet opvolgen van het huishoudelijk reglement ONK Bromfietscross, het wedstrijdreglement, vlagsignalen en/of de aanwijzingen van de wedstrijdleiding heeft diskwalificatie voor het ONK Bromfietscross tot gevolg.
 • Noch de dag organisator, noch het bestuur van het ONK Bromfietscross, dienstdoende officials of andere met de leiding of ordedienst belaste personen kunnen aansprakelijk gesteld worden voor schade, opgelopen door welke oorzaak dan ook, van rijders, eigendommen en publiek.

10.3 Milieubescherming

Het milieu op en rondom het circuit moet worden gevrijwaard van vervuiling en hinder. Deelnemers en helpers moeten er voor zorgen:

 • dat brandstof, smeermiddelen, ontvettings-, reinigings- en oplosmiddelen, remvloeistof etc. niet in de bodem terecht komen en/of kunnen verdampen.
 • het gebruik van de milieumat is verplicht. Wanneer een circuitbeheerder aanvullende eisen stelt, moet ook daaraan worden voldaan.
 • dat geluidsinstallaties zodanig worden gebruikt dat geluidshinder wordt voorkomen.
 • dat afvalstoffen op de voorgeschreven wijze worden gedeponeerd.
 • dat de geluidsnorm uit het KNMV Motocross Geluid reglement niet wordt overschreden door bijvoorbeeld een machine zonder uitlaatdemper te laten draaien.
 • Dat er geen tear-offs worden gebruikt.

 

11       Letsel

De rijder die tijdens een val medische hulp nodig heeft en krijgt, kan de deelname aan het evenement alleen hervatten met toestemming van de arts en na terugkeer in de technische controles met helm, sportkleding en motorfietsen in goede staat.

12       Klachten

 • Voor bezwaar tegen de uitslag kunt u terecht bij de wedstrijdleiding, zoals beschreven in het wedstrijdreglement van de betreffende cross, dit kan tot maximaal 30min na de finish van betreffende klasse.
 • De organisatie van EURONATIONS 2019 aanvaard geen discussie en respecteert de beslissingen en uitslagen van de betreffende wedstrijdleiding
 • Elke rijder kan bezwaar aan tekenen tegen een andere deelnemer bij het verdenken van niet voldoen aan het reglement. De bezwaarmaker betaald €50 euro borg, indien het bezwaar gegrond is verklaard ontvangt de bezwaarmaker zijn borg retour. En zal de deelnemer gediskwalificeerd worden. Indien het bezwaar ongegrond is zal de borg worden uitgekeerd aan de deelnemer waar tegen bezwaar gemaakt is.

13       Punten

Opbouw van de punten

Positie Punten Positie Punten Positie Punten Positie Punten
1 50 11 30 21 20 31 10
2 45 12 29 22 19 32 9
3 41 13 28 23 18 33 8
4 38 14 27 24 17 34 7
5 36 15 26 25 16 35 6
6 35 16 25 26 15 36 5
7 34 17 24 27 14 37 4
8 33 18 23 28 13 38 3
9 32 19 22 29 12 39 2
10 31 20 21 30 11 40 1

14       Prijzen

 • De Nations prijs gaat naar het land dat de hoogste score heeft behaald door de punten van zijn 3 snelste rijders.
 • Het minimale aantal bekers is afhankelijk van het aantal rijders dat deelneemt aan Euronations 2019
Aantal rijders: aantal bekers
minder dan 4 1
5 tot 8 2
9 tot 12 3
12 tot 16 4
boven de 16 5

15       Privacy

Voor ons beheer van informatie en gebruik van diverse systemen hanteren we een aantal basis principes.

 1. Toegang tot applicaties jaarlijks beoordelen; verantwoordelijkheid ligt bij het hoofdbestuur en wordt op delen gedelegeerd aan de voorzitters van de afdelingen.
 2. Wachtwoorden moeten uniek per persoon zijn, dus geen gedeelde wachtwoorden
 3. Indien periodiek vernieuwen van wachtwoorden niet door de applicatie wordt afgedwongen wordt dit sterk aanbevolen.
 4. De toegang binnen applicaties moet beperkt worden tot die onderdelen welke van belang zijn voor uitvoering  van de functie.
 5. Bij inschrijven van nieuw lid wordt toegezien dat iedereen zich akkoord verklaard met onze privacy statement en het gebruik en delen van persoonsdata inclusief foto’s en films. Indien iemand zich niet akkoord verklaard dient dit direct gemeld te worden bij het hoofdbestuur.
 6. Bij versturen van een e-mail aan een grote groep wordt altijd gebruik gemaakt van de optie om de mailadressen te plaatsen in  BCC.  Hiermee worden de adressen dus niet zichtbaar voor de ontvangers.
 7. Informatie betreffende onze leden wordt alleen beschikbaar gesteld aan de deelnemende clubs van de ONK wedstrijden, de verstrekte informatie
  1. KNMV licentie nummer
  1. Transponder nummer
  1. Voor en Achternaam
  1. Klasse indeling
  1. Startnummer
Open chat
1
Hallo 👋🏻,
Kan ik je helpen?
Powered by